Om projektet

Under hösten 2023 fokuserade vi på planering och inledande möten med lokala avdelningar. Vi genomförde workshops i Axevalla i samarbete med Borås finska förening och skapade cirkelledarmaterial samt marknadsförde projektet via affischer, flyers och sociala medier. 


Våren 2024 ändrade vi vår marknadsföringsstrategi från traditionella metoder till personliga besök, vilket ökade deltagandet markant. Vi genomförde studiecirklar och workshops med fokus på deltagarnas egna behov och intressen. 


Hittills har vi nått cirka 200 unika deltagare, vilket överstiger vårt ursprungliga mål på 120 deltagare. Personliga besök och informationsträffar har visat sig vara mycket effektiva för att nå målgruppen. Under projektets gång har vi identifierat tekniska svårigheter och utmaningar med finmotorik som hinder för vissa deltagare. Projektets deadline närmar sig snabbt, vilket begränsar möjligheterna att genomföra alla planerade aktiviteter. 


För framtiden rekommenderar vi fortsatt lokal närvaro och personliga besök för att nå fler äldre sverigefinnar. Samarbeten med vårdcentraler, äldreboenden och hemtjänst kan sprida information om kurserna mer effektivt. Användning av finska språket i marknadsföringsmaterial och medier kan nå en bredare publik, och rekrytering av lokala ambassadörer inom den sverigefinska gemenskapen kan sprida informationen ytterligare. 


Projektet har bidragit till att öka den digitala kompetensen och förbättra kommunikationen för äldre sverigefinnar. Utbildning i säkerhetsmedvetenhet och egenmakt har också varit en viktig del av projektet. Genom tillgång till en digital plattform (keski.se) kan deltagarna fortsätta med självstudier och lärande. Projektet har också främjat social inkludering genom deltagande i studiecirklar och workshops. Sammanfattningsvis har projektet framgångsrikt uppnått sina huvudsakliga mål och stärkt den äldre sverigefinska minoritetens digitala kompetens och delaktighet i samhället.