Om projektet

Projektet "Revitalisering av nationella minoritetsspråk och kulturer" syftar till att stärka och återuppliva de nationella minoritetsspråken meänkieli, finska, nordsamiska, jiddisch och romani. Projektet, som genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Göteborg och Öckerö under 2024, innefattar språkcirklar, identitetsstärkande workshops, och kulturarrangemang som föreläsningar och stadsvandringar. 


Finansiär är Folkbildningsrådet.