Om projektet

Queer repa startade i september 2023 efter att beviljats ettårigt stöd från MUCF. Projektets övergripande målsättning är att skapa en trygg mötesplats både fysiskt och digitalt där inkluderande musikskapande är metoden för personlig utveckling och utforskande av den egna identiteten. Queer repa riktar sig till unga hbtqi-personer 13-25 år med och utan funktionsnedsättning, med musikintresse, från Göteborgs socioekonomiskt svaga områden. Vi vill aktivt skapa utrymme för tryggare rum där normbrytarens perspektiv får vara utgångspunkten. Projektet är ett forum där svåra och aktuella frågor för hbtqi-personer kan förenas med en skapandeprocess. För att lyckas med det har vi rekryterat projektmedarbetare med eget engagemang och erfarenhet från hbtqi-rörelsen.


Med inkluderande musikskapande menar vi att deltagandet är fritt, frivilligt, välkomnande, tolerant och avgiftsfritt, liksom att skapandet gränslöst kan inkludera olika praktiker. Projektet genomförs i Brittas Musikhus lokaler som tillhandahåller en replokal som kan nyttjas kostnadsfritt av queera band och musikintresserade personer ur målgruppen. Queer repa erbjuder också ett aktivitetsprogram med workshops i improvisation och låtskrivande. För personer med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds ett anpassat aktivitetsprogram.

Queer repa erbjuder också en digital mötesplats, i form av digitala föreläsningar och samtal för att nå ut till ett geografiskt större område, sänka trösklar för deltagande och göra fler kreativa samarbetsformer möjliga.