Om satsningen

Under 2024 fortsätter vårt samarbete genom ett IOP med Socialförvaltningen Sydväst inom Göteborgs Stad. I insatsen deltar ett tjugotal utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor som hänvisas till oss av sina socialsekreterare. Aktiviteterna pågår tre dagar i veckan kl.09:30-12:00. Syftet med insatsen är att:  


  • höja språkkunskaperna i vardagssvenska 


  • skapa socialt nätverk 


  • öka känsla av tillhörighet och bryta utanförskap 


  • förebygga psykisk ohälsa 


  • skapa känsla av att bli lyssnad på och ge verktyg för ökat självförtroende 


  • ökad egenmakt 


  • ökad delaktighet i samhället 


  • närma sig studier 


  • arbetsrelaterade insatser eller arbete