Studieförbundet Vuxenskolan + Nationella minoriteter = Sant!

Vad kan Studieförbundet Vuxenskolan göra för Sveriges nationella minoriteter?

Vi vill vara en del i att stärka våra nationella minoriteters identitet, kultur och sitt språk. Hur kan vi göra detta på bästa sätt? Det är frågan vi önskar ställa till er!


I detta behöver vi ta reda på vad ni har för behov, önskemål eller särskilda förutsättningar för att stärka sin identitet och de facto, rätt till sina grundläggande mänskliga rättigheter som en nationell minoritet.

Studieförbundet Vuxenskolan har en vision om att arbeta fram en nationell strategi för att långsiktigt arbeta främjande för nationella minoriteters rättigheter i form av folkbildning med identitetsstärkande insatser inom kultur och språk-revitalisering. Hur gör vi det på bästa sätt?


Vi bjuder in dig som är intresserad till samtal. Vi anpassar oss efter dig. Vi kan komma till dig och ses fysiskt på plats, eller digitalt via tex Teams eller om du hellre önskar via ett telefonsamtal. Vi hoppas att komma i kontakt med alla våra fem nationella minoriteter. Du behöver inte tillhöra någon organisation eller förening men vi kan även träffa större grupper om det är möjligt för er.

Vi ser gärna att även barn, unga vuxna och äldre får komma till tals, grupper som många gånger inte hörs i frågorna