Ukraina

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar idag med Help Ukraine Gothenburg och Ukrainska skolan för aktiviteter varje dag för personer som flytt Ukraina. 

 

Студентська асоціація Vuksenskolan сьогодні співпрацює з Help Ukraine Gothenburg та Українською школою для щоденних заходів для людей, які втекли з України.

 

Тут ви знайдете всю інформацію про те, як світ громадської освіти сприяє тому, щоб біженці з України почувалися краще та полегшували влаштування у Швеції.

Студентські спілки відчувають сильну солідарність з українським народом через вторгнення Росії.

Демократія, народні збори та свобода слова є наріжними каменями безкоштовної та добровільної громадської освіти. Для згуртованого, відкритого та демократичного суспільства необхідно створювати умови для зустрічі людей і, таким чином, зміцнювати довіру один до одного. Всі ці цінності зараз знаходяться під гострою загрозою.
Тепер усім потрібна допомога. Як навчальна асоціація, ми хочемо зробити це через зустрічі та розмови з людьми, які звертаються до нас.

Ми в Studieförbundet Vuxenskolan Gothenburg організовуємо курси та заходи для новоприбулих з України, які, серед іншого, хочуть вивчати мову, суспільні науки та прагнуть робити щось корисне для суспільства.

Якщо ви відчуваєте, що можете стати керівником некомерційного гуртка з ремесел чи мов, зв’яжіться з нами! У нас вже є жінки і діти, які хочуть вчитися нового і потребують спільноти.

Надішліть електронною поштою свої контактні дані та те, що ви хочете зробити, на valenty.nosova@sv.se

 

Information på svenska
Här hittar du all information om hur folkbildningsvärlden bidrar till att flyktingar från Ukraina mår bättre och får det enklare att etablera sig i Sverige.

Studieförbunden känner stark solidaritet med det ukrainska folket med anledning av Rysslands invasion.

Demokrati, människors möten och yttrandefrihet är grundstenar i den fria och frivilliga folkbildningen. Att ge förutsättningar för människor att mötas och genom det bygga tillit till varandra är nödvändigt för ett sammanhållet, öppet och demokratiskt samhälle. Alla dessa värden är akut hotade just nu.
Nu behöver alla hjälpas åt. Som studieförbund vill vi göra det genom möten och samtal med människor som söker sig till oss.

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Göteborg anordnar kurser och aktiviteter för de nyanlända från Ukraina som bland annat vill lära sig språket, samhällskunskap och är sugna på att göra något samhällsnyttigt.

Om du känner att du kan bli en ideell cirkelledare i hantverk eller språk, kontakta oss gärna! Vi redan har kvinnor och barn som vill lära sig något nytt och behöver en gemenskap.

Maila dina kontaktuppgifter och vad du vill bidra med till valentyna.nosova@sv.se