Det här är SV Gotland

Kurser & studiecirklar, föreläsningar & kultur

Hos SV kan du gå kurs i många olika ämnen. De ämnen vi i huvudsak har kurser inom är: Hantverk & skapande, Samhälle & historia, Djur, natur & miljö, Digitalt, data & IT, Hälsa & välbefinnande.

Du kan också gå på intressanta föreläsningar och delta i en mängd kulturarrangemang.

Sök i listen överst på vår startsida.

Har du synpunkter, idéer eller frågor om kurser, studiecirklar och kulturarrangemang fråga oss! Kontakta oss

För föreningar

SV Gotland samverkar med ungefär 240 föreningar per år. Har ni en förening som inte samverkar med ett studieförbund? Kontakta oss så kanske vi kan verka tillsammans. 


SVs värdegrund

SV är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Det som skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan började med de halländska bröderna Rudolf och Eric Carlsson i Slöinge. Deras första cirkel hette Fria tankars hem, året var 1920. Idag, över hundra år senare, är SV en stor och viktig del av det svenska välfärdssamhället, något vi verkligen är stolta över.

Lustfyllt sätt att lära

Våra kursers pedagogiska form är studiecirkeln. Upplägget kan se olika ut, men det finns vissa saker som förenar våra workshops, cirklar och kurser:
Kortfattat kan man säga: att både ledaren och deltagarna bidrar med sin tidigare kunskap, sin nyfikenhet och sina erfarenheter. På så sätt blir hela gruppen delaktig och kan därmed också påverka innehållet. Det är ett kul och enkelt sätt att lära sig på.