Välkommen till Hantverket!

Vi har kurser, workshops, hantverksgrupper, föreläsningar, drop in-slöjd i allt från tälja och sticka till återbruk och mycket annat. Här finns möjlighet att slöjda, förverkliga idéer och utveckla sitt kreativa skapande tillsammans med fler. Vi vill att människor ska få uttrycka sig kreativt, våga förverkliga sina idéer, visa sitt skapande och vara stolta över sina förmågor. Och ha roligt förstås. Vill du vara med? Har du någon kursidé? Eller undrar du något? Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar för driften av Hantverket

Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar för driften av Hantverket

Vi har kurser, workshops, hantverksgrupper, föreläsningar, drop in-slöjd i allt från tälja och sticka till återbruk och mycket annat.


Här finns möjlighet att slöjda, förverkliga idéer och utveckla sitt kreativa skapande tillsammans med fler.


Vi vill att människor ska få uttrycka sig kreativt, våga förverkliga sin

Vill du vara med? Har du någon kursidé? Eller undrar du något?

Innehållet skapas av alla ovan nämnda samt ledare och deltagare. Även Broderiakademin och Stickakademin har sin verksamhet i lokalen och är med och samverkar. Genom denna konstellation av samverkansparter som arbetar med olika målgrupper (föreningar, privatpersoner, entreprenörer) ser vi att vi når fler och nya människor.


Tillsammans bidrar vi alla med kunskap, engagemang och olika erfarenheter. Vi vill skapa en plats dit alla är välkomna. Där förutsättningar finns att träffas, skapa tillsammans, dela erfarenheter och kunskaper. Och ha roligt!

Studieförbundet Vuxenskolan, Gotlands läns Hemslöjdsförbund,

Textil Gotland och Region Gotlands Slöjd- och formutvecklare har en mötesplats för slöjd och hantverk i gårdshuset på Kulturrum, Specksrum 6 i Visby. Lokalen heter HANTVERKET.