Funktionsrätt

Tillsammans med intresseorganisationer eller olika myndigheter bedriver SV ett engagerat arbete med människor med någon form av funktionsvariation. Verksamheten ska göra det möjligt för dessa personer att, utifrån sig själva, delta eller arrangera egen verksamhet inom en mängd olika ämnen. Vi arbetar även med anhöriggrupper.