Funktionsrätt

Tillsammans med intresseorganisationer eller olika myndigheter bedriver SV ett engagerat arbete med människor med någon form av funktionsvariation. Verksamheten ska göra det möjligt för dessa personer att, utifrån sig själva, delta inom en mängd olika ämnen. Vi arbetar även med anhöriggrupper.

Vi har ett informationsblad om verksamheten, kontakta oss om du vill ha ett exemplar.

Kontaktperson i respektive kommun:

Kungsbacka: Pia Berglund

Varberg: Catherine Ungberg

Falkenberg: Eva Eliasson

Hyltebruk/Halmstad/Laholm: Carolin Andersson