Djur, natur & miljö

Kursbeskrivning


Hobbybiodling för nybörjare. Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om biodlingens teori och praktik. Kännedom om den lokala biodlingens organisation. Hjälp och vägledning med införskaffande av bin och bi-redskap.Målgrupp


Kursen vänder sig till dig som tänker starta upp en mindre biodling eller bara vill veta mer om biodling.Mål


Efter genomgången kurs kan du sköta ett bisamhälle och ta hand om honungen. Du har också fått lära känna medlemmar och blivande mentorer i den lokala biodlarföreningen.Innehåll


Kursen inleds med lektionsledda teoretiska moment och behandlar binas biologi, samhällsnytta, bihälsa, biredskap och honungshantering.
De praktiska momenten startar under vår/försommar och pågår till binas invintring i oktober. Denna del av utbildningen är förlagd till biodlarföreningens bigård i Skrea.Studiematerial


Vi kursen används SBR:s kursbok "mina första år som biodlare" med arbetsbok vilka ingår i
kursavgiften. Personlig skyddsutrustning (slöja, handskar) är obligatorisk vid bigårdbesöken.Gruppstorlek


Denna kurs har plats för 15 deltagare.Kursledare


Bengt Frizell. Hobbybiodlare sedan 15 år. Aktiv i den lokala biodlarföreningen.