Språk

Kursbeskrivning


Detta är en kurs i spanska som inte bara handlar om språket utan också att få lära känna livet, kulturen, geografin samt historien i Latinamerika med fokus på Centralamerika. Tanken är att vi skall inspirera dig att gå vidare, lära dig mer om det spanska språket, få kunskaper om i synnerhet Latinamerika och att det skall vara roligt när vi träffas Spanska är världens näst största språk som talas av ca.330 miljoner människor. Spanskan är ett romanskt språk med ursprung ur latin. Denna kurs är för dig som är ganska ny på spanska! Kanske du har läst spanska ett par år, kan grunderna någorlunda och vill gå mot att kunna förstå och utrycka mer än bara de enklare fraserna. Du är med fysiskt eller på distans de gånger du behöver, så låt inte en semester eller en period i Spanien hindra dig från att anmäla dig. Kursen är en fortsättning från hösten 2023 och vårens kurs kommer i delar att bestå av repetition av kursboken Caminando 2, synnherhet de grammatikala delarna.


Målgrupp


Kursen riktar sig till dig som vill lära dig spanska men också bli inspirerad att lära dig mer om Latinamerika (historia, nutid och vad man kan säga om framtiden). Du kanske kan lite spanska redan då detta är tredje terminen. Men det viktigaste är intresse för språket och den spansktalande delen av världen.


Mål


Med tanke på kursens nivå så är målet att man skall kunna klara av vardagliga situationer, förstå, tala, läsa och skriva och framförallt att våga försöka så att man med de kunskaper man fått kan gå vidare. Dessutom få kunskaper om skillnader i språk mellan spansk spanska och den spanska som talas i olika delar av Latinamerika. Du kommer att få veta lite om kulturer i olika delar, särskilt Centralamerika och ett viktigt mål är också att du efter kursen känner att det var väl använd tid.


Innehåll


Vi blandar övningar för att lära oss att tala, läsa och skriva på spanska. Kursen bygger på att deltagarna är aktiva under träffarna och det är viktigt du som kursdeltagare bjuder på dig själv och vågar deltaga i gruppens diskussioner, allt utifrån varje persons kunskaper och förmåga. Kursledarna kommer att arbeta för att det blir ett tryggt och tillåtande klimat i gruppen. Förutom diskussioner så kommer vi att läsa och skriva tillsammans liksom ha grundläggande presentation av grammatiken.


- Vi kommer att prata om Latinamerikas historia och koppla detta mot relationen till Spanien.


- Vi kommer att prata om hur livet och familjen ser ut i Latinamerika, vilken roll religionen har, hur politiken har utvecklats m.m


- Vi kommer också att prata om maträtter, kultur och turism.


Studiematerial


Den kostnad som tillkommer är för undervisningsboken Caminando. Som det skrevs inledningsvis så kommer delar av terminen att ägnas åt repetition av Caminando 2. Dock är det så att den egentliga kurslitteraturen för termin 5 är Caminando 3. Därför ber jag att nya deltagare i första hand köper Caminando 3 och i den mån ni inte tidigare har Caminando 2 så kommer jag att lösa detta under kursens gång.


Om kursledaren


Mats är kursledare och kommer att ta hand om er. Han har flerårig erfarenhet som lärare i spanska och har arbetat under ca 15 års tid i Latinamerika, är tvåspråkig och har en magisterexamen vid Göteborgs Universitet i Latinamerikakunskap.