2023-10-08

Årets hembygdsförening 2023

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLANS FÖRENINGSSTIPENDIUM 2023

Morup-Stafsinge Hembygdsförening


Denna hembygdsförening har under 2022 visat prov på stor skicklighet att engagera sig inom ett flertal ämnesområden. Föreningen har sedan många år även sett studiecirkeln som ett användbart och självklart verktyg i sin verksamhet.


Föreningen har legat i framkant i att digitalt visualisera sin hembygds kulturarv för såväl sina medlemmar som för allmänheten, genom:


- en informativ, kvantitativ, kvalitativ och kontinuerligt uppdaterad hemsida


- sin Facebook-sida, som sedan starten 2021 fått drygt 200 följare


- sin Youtube-kanal, där föreningen publicerar intressanta klipp från förr och nu om det lokala livet inom bl.a. kultur, hantverk och turism.
Föreningen har genomfört sina studiecirklar i t.ex. mårpekanska vid sitt ”tillhåll” Gamlestugan, f.d. skolhus och konstnären Axel Anderssons (AXA) hem samt även genomfört arrangemang vid Långaveka smedja och hembygdsgården Staffens.


Föreningen var även en av de första att anamma hembygdsrörelsen och Studieförbundet Vuxenskolans erbjudande om att i processform börja på ett föryngrings- och förändringsarbete för att attrahera nya medlemmar.


Årets stipendium på tiotusen kronor är ett bevis på att föreningen har nått ett gott resultat där folkbildningens grunder och värderingar har spelat roll. Stipendiet är en uppskattning till alla ideella krafter som ligger bakom framgångarna och som ser nytta och nöje av att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan.
SV önskar Morup-Stafsinge Hembygdsförening lycka till framöver och hoppas på fortsatt gott samarbete.