2023-04-18

Årets SPF-förening 2022

Årets SPF förening tilldels i år till SPF Seniorerna Gamletull i Halmstad

Avslöjandet gjordes på Katrinebergs folkhögskola men en prisutdelning till föreningen gjordes även på deras medlemsmöte så att hela föreningen kunde ta del.

Motiveringen:

Efter pandemin är föreningen i full gång igen och har fått många av sina medlemmar delaktiga i ett brett folkbildnings-arbete.

Genomförd verksamhet har en bra spridning på ämnen både när det gäller kulturarrangemang och studiecirklar.

Föreningen tar väl hand om sina cirkelledare och anordnar speciella träffar för dem.

De har utsett en studieansvarig, vilket underlättar och förenklar kontakten med SV.

Det är med stolthet som Studieförbundet Vuxenskolan låter 2022 års föreningstipendie på 10 000 kr tillfalla SPF seniorerna Gamletull!


Stort Grattis!

 

Här kan ni se ett klipp från utdelningen på medlemsmötet: https://www.youtube.com/watch?v=e0hW1OyHS5c