2024-01-24

Fast Care

Fast Care är ett ESF-projekt som riktar sig till personer från 18 år som flytt kriget i Ukraina och vill få stöd att komma ut i arbetslivet.

Aktiviteter som projektet erbjuder är bl.a. yrkessvenska, yrkesengelska, information om arbetsmarknaden, stöd att skriva CV och söka jobb. Vidare gör vi även studiebesök i olika verksamheter och på företag. Individuellt stöd ges till varje deltagare, som utgår från varje individs mål och unika förutsättningar. Utifrån detta skapas sedan en handlingsplan mot jobb eller studier. 

Några av deltagarna har under projekttiden gått vidare till arbete inom bl.a. vård och friskvård. Att blanda olika typer av aktiviteter så som studiebesök, yrkessvenska och information om arbetsmarknaden har visat sig vara viktig kombination för att ta steg mot arbete. Studiebesök har också visat sig vara en central faktor för att vidga perspektivet kring vilka arbetsområden som finns och givit deltagarna direkt kontakt med arbetsgivare. Vi har också planer på att i februari besöka en rekryteringsmässa i Varberg för att deltagarna ska skapa ytterligare kontakt med olika arbetsgivare i kommunen.

 

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen för att på så vis ta steg närmre arbete och ett bra mående.