2023-11-19

Orange day, 2023

Orange day - vad är det? Den 25 november varje år uppmanar FN alla världen över att manifestera och uppmärksamma mot våld mot kvinnor. Dagen är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Varför den 25 november?

Den 25 november 1960 lönnmördades systrarna Mirabel från Dominikanska republiken. De lönnmördades och blev folkhjältar för sitt okuvliga motstånd mot landets forne diktator, sexualförbrytaren och massmördaren Rafael Trujillo. Bara några månader senare mördades Trujillo. En våg av hämnd och våld mot de inblandade i mordet på Trujillo svepte över landet och systrarna Mirabal blev symboler för folkets motstånd. 1996 erkändes systrarna som martyrer.

 

Varför orange?

Orange Day och UNITE kampanjen är FN:s pågående globala insats för att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och flickor i världen. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. FN uppmanar med kampanjen regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor.

 

1999 var för 24 år sedan... Behöver vi fortfarande Orange Day?

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Miljontals kvinnor lever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

 

Hur kan våld mot kvinnor och flickor se ut?

Fysiskt våld- när förövaren gör något mot kvinnans

kropp som gör ont, ger obehag eller skadar kvinnan.

Psykiskt våld- när förövaren genom ord och aggressivt beteende pressar

och begränsar kvinnans liv. Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning

och kontroll som successivt leder till psykologisk nedbrytning.

Sexuellt våld- Innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna

sexuella handlingar mot sin vilja.

Ekonomiskt våld- när kvinnan inte har kontroll över sina egna pengar.

Förövaren tar kontroll över ekonomin och materiella tillgångar för att på så

sätt öka isoleringen, utsattheten och göra det svårare för kvinnan att lämna

relationen

Materiellt våld- när mannen har sönder eller förstör viktiga och värdefulla

föremål för kvinnan.

Digitalt våld- kan vara att smygläsa meddelanden eller mejl eller ta reda på

lösenord, eller att kräva att få lösenorden som ett bevis på kärlek/ärlighet.

Eller att förövaren spårar kvinnan genom sociala medier eller appar. Eller

att förövaren skickar överdrivet många sms och meddelanden kan vara ett

sätt att kontrollera kvinnan.

Latent våld- vetskapen om att våldet kan hända, våldet som ligger och pyr

under ytan.

Passivt fysiskt våld- utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som

ger fysiska konsekvenser. Det kan röra sig om att neka någon sömn,

undanhålla medicin eller att utsätta någon för en långvarig psykisk stress

 

Vill du läsa mer kan du besöka:

Vi uppmärksammar Orange Day - Kunskapsguiden

Stoppa våld mot kvinnor och flickor - UN Women Sverige

Olika former av våld - Unizon (unizonjourer.se)

 

Är du utsatt för våld? Gå in här Hitta stöd - Unizon (unizonjourer.se) för att hitta stöd.

Är situationen akut?

Ring Polisen på 112 om du är i en nödsituation.

Kvinnofridslinjen når du dygnet runt på 020-50 50 50

Är du under 18, ring BRIS på 116 111.