2015-06-07

Personligt ledarskap

De lär sig styra sitt liv istället för att åka med

Studieförbundet Vuxenskolan vill ge människor möjlighet att växa och det stämmer väl överens med vad kursen Personligt Ledarskap går ut på.

– När du är medveten om hur du själv fungerar, det vill säga att du växer i din medvetenhet om dig själv, då blir det också enklare att förstå andra, säger Nenna Zetterström, kursledaren som brinner för ämnet.

– Medvetenhet är A och O fortsätter Nenna, vi kan likna det vid att du vill åka till affären och så sätter du dig i bilen men du sätter dig av oförklarlig anledning i baksätet! Därifrån är det mindre lätt att köra till affären, eller hur. Ändå är det så många människor gör. De vill någonting eller någonstans men sedan sätter de sig i baksätet och låter omständigheter styra istället för att sätta sig bakom ratten för att hantera det som dyker upp längs med vägen.

I kursen Personligt Ledarskap tas många intressanta områden upp som alla syftar till att få dig som deltagare att växa och bättre förstå dig själv.

– Vi arbetar bland annat med mental träning, målfokusering, tankens påverkan och en massa annat intressant, säger Nenna och skrattar, vi täcker in hela body-mind-konceptet.

Kursplanen i Personligt Ledarskap är upplagd på tre individuella steg som alla kan läsas separat men bygger vidare på varandra. Kursen utvecklas och växer med deltagarna så den är exakt så bra som deltagarna bestämmer att den är. För precis som Studieförbundet Vuxenskolans devis är att ge människor möjlighet att växa, så växer inte bara deltagarna i kursen utan även själva kursen Personligt Ledarskap! Hösten 2015 startar de tre stegen under en och samma termin och det är en rolig nyhet!

– Ja, det blir en spännande höst och innan dess så ska vi njuta av en skön sommar, avslutar Nenna Zetterström.