Tillbaka

SV Hallands kultur

I arbetet med att bli en av Sveriges och Europas bästa arbetsplatser har vi tagit fram en beskrivning av vår arbetsplatskultur, en så kallad "Culture Audit". Den kan du hitta här.