Tillbaka

Handledare/Jobbcoach till Stöd och Matchning

Om jobbet

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är Hallands mest framgångsrika studieförbund. Vi är certifierade som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi engagerar varje år mer än 10 000 hallänningar – Nu vill vi att du blir en av oss!

Studieförbundet Vuxenskolan Halland söker en handledare/Jobbcoach till Stöd och matchning (STOM) som är en upphandlad tjänst från Arbetsförmedlingen. Målet med tjänsten är att hjälpa och stötta arbetssökande deltagare vidare till arbete eller studier.

Arbetet består i att jobba med coachande samtal både enskilt och i grupp. Genom en rad olika insatser ska du få deltagaren att tillförskaffa sig de rätta verktygen som behövs för att bryta sin arbetslöshet. Du kommer att hålla i utbildningar och workshops för grupper där syftet är att deltagarna skall utveckla sina färdigheter i att söka arbete aktivt med tydliga mål. En del workshops kommer du att samordna och de hålls av utomstående så som bransch- eller arbetstagarorganisationer, bemanningsföretag och rekryterare, etc.

En mycket viktig del i ditt arbete kommer att vara företagskontakter, både för att anordna studiebesök för deltagarna och ge dem inblick i specifika yrken eller för rekryteringar och matcha mot lediga tjänster. Därför söker vi dig som har ett bra lokalt nätverk inom näringslivet i regionen, eller besitter förmågan att skapa och utveckla ett brett kontaktnät med goda, långsiktiga relationer med ortens arbetsgivare. Vi ser det därför som en värdefull merit om du tidigare har arbetat med personal och rekrytering i kombination med försäljning. (Se formella krav nedan i annonsen)

 

Ansökningarna kommer att behandlas löpande. Sista ansökningsdag är den 5 november. CV och personligt brev skickas till rekrytering.halland@sv.se

Lön enligt överenskommet, referenser kommer att tas.

Kollektivavtal finns med Unionen, frågor om tjänsten Saada El Chammas 0707868369 eller mail: saada.el.chammas@sv.se

Placering är i Falkenberg men kan bli aktuellt med arbete på fler orter i Halland. Omfattning är heltid. 6 månader eller längre.

 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:

• Kartlägga och identifiera deltagares individuella behov och förutsättningar

• Tillsammans med deltagaren planera och handleda i olika aktiviteter mot arbete/studier med kontinuerlig uppföljning

• Stötta i professionell skrivning av individanpassade ansökningshandlingar

• Stärka och stötta deltagaren i att söka och hitta jobb

• Matcha deltagaren mot arbete och marknadsföra dennes kompetenser för arbetsgivare

• Rekvirera och anskaffa arbetspraktik

• Hålla i gruppaktiviteter och seminarier både via fysiska och digitala träffar

• Anordna rekryteringsmässor och kandidatträffar.

• Viss undervisning i svenska, datorkunskap och samhällskunskap

• Dokumentera och rapportera genomförda aktiviteter

• Sköta kontakter med Arbetsförmedlingen

• Nätverka med företag och arbetsgivare

• Administrera och skriva uppföljningar/rapporter

 

Kvalifikationer

Formella kompetenskrav för att få arbeta som handledare inom Stöd och matchning:

Alternativ 1: Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid under de senaste fem åren.

 

Alternativ 2: Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet

Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter under de senaste 5 åren.

- Arbetsledning med personalansvar

- Rekrytering

- Omställningsarbete för arbetssökande

- Studie- och yrkesvägledning

- Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)

- Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor

- Arbete med social- och gruppsykologi

- Karriärvägledning

 

Deltagarna i STOM kommer från flera olika länder så det är meriterande om du kan ett eller flera språk utöver svenska och engelska, samt eller om du har arbetat med Stöd och Matchning tidigare så är detta en viktig merit.