Rusta och matcha

Är du trött på att gå arbetslös? Du som är arbetssökande och behöver hjälp med att hitta ett nytt jobb eller utbildning. Nu har du möjligheten att tillsammans med oss på Alma uppdrag att gå programmet Rusta och Matcha. Vi hjälpa dig framåt i din utveckling, var sig det gäller ditt val av arbete eller studier. Det krävs inga förkunskaper, men du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och bli anvisad av din handläggare för att kunna gå programmet hos oss.

Hos oss får du hjälp med:

• Individuellt stöd av erfarna handledare och personlig utveckling

• Information om arbetsmarknaden

• Vilka utbildningar finns? Hur går jag tillväga för att kunna söka?

• Nya arbetsgivarekontakter och professionell matchning mot företag

• Intervjuträning

• Utbildning

• Branschspecifika studiebesök och föreläsningar


Alma Uppdrag AB finns i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Falkenberg, Halmstad och Varberg.

Språkstöd vid behov finns att tillgå under hela programmet!


Tjänsten kan erbjudas utan tolk på följande språk:

• Svenska

• Engelska

• ArabiskaMålet med programmet

Målet är att du ska vara ute i arbete eller studier inom sex månader. För att nå ditt

mål, har du en personlig handledare och coach som följer dig genom hela denna

tid hos oss. Du får hela tiden under programmet ett individuellt stöd av våra matchare, som med sitt stora kontaktnät hjälper dig att få kontakt med olika arbetsgivare utifrån dina önskemål.

Hos oss finns kompetent personal med lång erfarenhet av att stötta människor från olika målgrupper, såsom exempelvis akademiker, unga, vuxna, människor med psykisk ohälsa, utlandsfödda och långtidsarbetslösa.


Exempel på olika föreläsningar och aktiviteter i programmet:

• Dolda jobb och arbetsmarknaden

• Personlig marknadsföring

• Studiebesök utifrån egna val

Vi erbjuder också dataundervisning och praktiska övningar i att skriva CV och personligt brev.

Hur gör du för att delta?

Om du vill börja i Kundval, rusta och matcha kontaktar du din handläggare på

arbetsförmedling. Det är handläggaren som beslutar om du har rätt till insatsen.


Beskrivning av lokalernas placering

Våra lokaler hos Studieförbundet Vuxenskolan ligger centralt placerade.

Falkenberg

Möllegatan 11

Halmstad

Bredgatan 5

Varberg

Östra Långgatan 40


Öppettider

Måndag – Torsdag mellan klockan 08.00–12.00

Alla helgdagar stängt!


Verksamhetsansvarig:

Saada El Chammas