Rusta och matcha

Sedan maj 2022 erbjuder vi tjänsten Rusta och Matcha i samarbete med Alma Folkhögskola. Vi har sedan tidigare drivit likande tjänster såsom Stöd och matchning samt har många års erfarenhet av professionellt stöd gentemot arbete eller studier.

Vårt hela fokus är att hjälpa våra deltagare till att komma i arbete eller påbörja studier. Vårt arbetssätt erbjuder var och en det som behövs, utifrån de egna förutsättningarna. Vi stöttar till att ta steget ut både genom förberedelser med till exempel att skriva relevant cv och genom utåtriktat arbete som att ta kontakter med arbetsgivare.

Vi ger dig tillgång till:
- handledning i jobbsökaraktiviteter
- hjälp att kartlägga färdigheter och kompetenser och att utforma CV och personligt brev
- vårt stora nätverk av arbetsgivare
- individuell hjälp av våra erfarna handledare
- samtal med studie- och yrkesvägledning
- professionell matchning mot rätt arbete
- hjälp att hitta praktikplats
- språkstöd

Adresser:
Möllegatan 11, Falkenberg.
Öppettider på kontoret är Måndag – Torsdag 8:00-12:00.  

Vill du att vi hjälper dig?
Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen då det är de som beslutar om du får Rusta och Matcha.
Vårt KA-nummer i Falkenberg är 10070841

Verksamhetsansvarig:
Saada El Chammas
0346 - 73 21 30
saada.el.chammas@sv.se

Jobbcoach
Oscar Hansen
073 906 74 82
Oscar.hansen@sv.se