Ansvarsfrihet

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Vad gäller om styrelsen inte fått ansvarsfrihet?

Fråga: Vad gäller om föreningsstämman inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet?

Svar: Om styrelsen i en ideell förening inte beviljats ansvarsfrihet så har föreningen, genom den nyvalda styrelsen, ett år på sig att väcka talan i domstol. Om det inte sker så får den gamla styrelsen automatiskt frihet från ansvar. Detta enligt Hemström, som hänvisar till handelsbalken 18:9. Den som döms kan få betala skadestånd till föreningen.

Ska hela styrelsen avgå ifall den inte får ansvarsfrihet?

Fråga: Är det alla i styrelsen inklusive suppleanter som får avgå om styrelsen inte får ansvarsfrihet?

Svar: Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet så ska den avsätta den (inkl. suppleanter). Årsmötesdeltagarna ska sedan välja en ny styrelse som de har förtroende för. I den kan mycket väl ingå sådana tidigare ledamöter och suppleanter som årsmötet fortfarande har förtroende för.

Kan årsmötet ge ansvarsfrihet trots att revisorerna avråder?

Fråga: Om revisorerna inte föreslår att årsmötet ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, kan årsmötet ändå bevilja ansvarsfrihet?

Svar: Revisorerna arbetar på uppdrag av årsmötet. De ger råd, men det är alltid årsmötet som beslutar. Normalt följer årsmötet revisorernas rekommendation om att ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte, men det behöver inte göra det. Årsmötet kan alltså bevilja ansvarsfrihet trots att revisorerna föreslår motsatsen.

Är det rätt att välja revisorer som årsmötet saknar förtroende för?

Fråga: Om revisorerna på ett årsmöte yrkar ansvarsfrihet, men medlemmarna inte håller med och inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet, hur blir det för revisorerna då? Kan årsmötet ändå välja dem på nytt till revisorer? Gäller samma för revisorsuppleanterna?

Svar: Revisorerna väljs av årsmötet för att granska redovisningen och styrelsens arbete och på nästa årsmöte lägga fram sin rapport och sitt förslag. Revisorernas förslag är bara rådgivande, det är alltid årsmötet som beslutar.

Valet av revisorer (och suppleanter) baseras på förtroende. Årsmötesdeltagarna väljer dem som de tror ska göra ett bra arbete. Om årsmötet, som du beskriver, inte delar revisorernas uppfattning om styrelsens arbete, utan underkänner deras arbete och omdöme, då har årsmötet inte längre förtroende för dem utan bör välja andra revisorer istället. Det skulle mycket väl kunna vara revisorssuppleanterna eller några helt andra. Men det finns inga regler som förbjuder årsmötet att återvälja de gamla revisorerna.