Lättläst version saknas

DåNuSen

Utan spaning - ingen aning

DåNuSen är en metod, som kan användas som inledning på en utvecklingsprocess, för att göra en enkel omvärldsanalys. DåNuSen kan genomföras på egen hand utan medverkande utifrån, men det är en fördel att avtala medverkan med en processledare från Studieförbundet Vuxenskolan. Processledaren kan vara med från planeringen, i genomförandet och för att sammanställa dokumentationen samt eventuellt också i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Har föreningen/distriktet för avsikt att stanna upp och se över sin verksamhet och organisation kan DåNuSen vara en lämplig start.