Drivkrafterna -

Personligt ledarskap

Att arbeta med sin egen utveckling som ledare tar tid och bör ses som ett livslångt arbete och lärande. En del i denna utveckling är att klargöra och synliggöra de egna drivkrafterna och värderingarna i sitt ledarskap.

Syftet med denna övning är att ledarna i föreningen gemensamt kan hjälpa varandra och få förståelse för varandras drivkrafter och värderingar.