Vill du veta mer?

Vill du prata mer om föreningar, uppdrag eller medlemsaktiviteter kan du prata med en av våra lokala verksamhetsutvecklare. Dom kan ideella föreningar, har koll på det lokala civila engagemanget och jobbar faktiskt med att vara möjliggörare för ditt och din förenings lokala engagemang. Kontakta närmaste SV-avdelning så får du veta mer!

Kontakta din lokala SV avdelning