Föreningsmallar

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan har t ex tagit fram en serie mallar med "allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete". Ordning och reda helt enkelt. Mallarna är ett exempel på en av fördelarna i att samarbeta med oss på Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi gör saker lite enklare för dig i föreningslivet!

årshjul 800.png


Filerna som du kan ladda ner ligger i en komprimerad mapp (s.k. Zip-fil) och innehåller i sig ett antal mappar där alla mallarna finns uppdelade på de områden som de behandlar. 

Här finns också en instruktion, för hur mallarna hämtas, packas upp och hanteras. Ladda hem den genom att klicka nedan och läs igenom.

Klicka för att läsa instruktionen i pdf-format.

Vi unga mindre.jpg

Du som är mellan 13-25 år och vill bilda en förening kan även hitta all nödvändig information och hjälp hos vår ungdomsorganisation Vi Unga. Klicka här för att komma till deras hemsida.


 

 • Starta förening

  Här finns mallar för den arbetsgång som krävs för att bilda förening, checklista för att bilda förening, förslag på stadgar, mall för protokoll, årsmöte, styrelse -konstituerande möte, ny styrelse - process, ny styrelse - checklista

 • Föreningsmallar

  Allt du behöver för ett effektivare föreningsarbete Här hittar du ett urval av mallar för kontakt med medlemmar, styrelsens och de olika styrelsemedlemmarnas arbete, överlämningar, valberedningens arbete samt att avsluta föreningen.

 • Årsmötesmallar

  Mallar som underlättar för er planering och genomförande av årsmötet

 • Projektmallar

  Allt du behöver för ett effektivare projektarbete. Här finns mallar från intresseanalys till slutrapport.

 • Revision av föreningen

  Som revisor har du en viktig uppgift. Föreningens medlemmar har valt dig att företräda dem så att de kan känna sig trygga med att styrelsen genomför sitt uppdrag och inte överträder sina befogenheter. En revision bör omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Du ska garantera och förklara innehållet i den ekonomiska informationen och årsberättelsen för medlemmarna. Som revisor kan du också fungera som ett stöd för styrelsen i föreningen.