Att starta en förening

En förening består av ett antal människor som delar en idé eller en vision. I Sverige har vi historiskt sett ofta använt oss av föreningsliknande arbetsformer, och det demokratiska hantverk som vuxit ur föreningsrörelsen är en grund för vårt politiska system.

Vill ni starta en ny förening, så har vi tagit fram en checklista med allt du behöver veta och alla dokument ni behöver för att starta. Ta gärna kontakt med oss på SV om ni vill ha stöd för att starta er förening.  

Uppstart

Bjud in de personer som kan vara intresserade av att föreningen startas. Ha gärna med en samtalsledare eller processledare som kan se till att ni håller er till frågan, att mötet slutar i utsatt tid och att alla får komma till tals. Gör gärna en nulägesanalys och försök formulera föreningens syfte. Välj en interimsstyrelse som får mandat att förbereda starten samt kalla till det första riktiga mötet, det konstituerande årsmötet. Om ni vill att er förening ska ingå i en distrikts- eller riksorganisation ska ni ta kontakt med denna i ett tidigt skede för hjälp och stöd.

Interimsstyrelsens uppgifter

  • Ta fram förslag till stadgar, med syfte och namn (ladda ner vår startaförening-mall, så finns förslag på stadgar)
  • Förbereda val av styrelse
  • Förbereda val av revisorer
  • Förbereda och kalla till konstituerande årsmöte eller stämma

Konstituerande årsmöte
– det första mötet

Bjud in alla personer ni tror är intresserade av att föreningen bildas och personer som ni vill se som medlemmar. Om ni vill ingå i en riksorganisation är det bra att bjuda in en representant från denna.

Se till så att förslag till stagdar och styrelseledamöter finns till hands för alla närvarande.

På mötet fattas beslut

  • att bilda föreningen och vad den ska heta
  • anta stadgar
  • välja styrelse, valberedning och revisorer.

Det är viktigt att mötet protokollförs. Mall på protokoll finns i vår Startaförening-mall. 

Konstituerande styrelsemöte

Detta bör hållas så fort som möjligt efter årsmötet, ofta precis efter att mötet avslutats. 

Uppgifter:

  • fatta beslut om vem som är firmatecknare och har rätt att företräda föreningen.
  • gör en tidplan för hur det fortsatta styrelsearbetet ska se ut, t ex nästa möte och kommande aktiviteter.

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket

En förening måste inte ha ett organisationsnummer, men om ni vill öppna bankkonto, teckna avtal med andra organisationer eller ansöka om bidrag så brukar det krävas.

Ansökningsblankett finns på www.skattverket.se och ni måste också skicka med protokoll från konstituerande möte där det framgår att ni bildat en förening, namn, stadgar, namn på styrelsens ledamöter och protokoll på vem eller vilka som är firmatecknare.

Ansökan om bankkonto

För att ansöka om bankkonto, bankgiro eller plusgiro behöver ni oftast ett organisationsnummer och protokoll som tydligt visar vem eller vilka som får företräda föreningen, det vill säga tecknar föreningens firma. Boka tid med den bank ni vill bli kund hos och fråga vad som gäller.

Ladda ner mallar för att starta ny förening

Ladda ner här

Kontakta oss om du behöver hjälp

Kontakta din SV avdelning