Föreningsboxen

 • Valberedningsutbildning

  Studiematerial från Studieförbundet vuxenskolan för dig som har valberedningsuppdrag i en ideell förening.  Materialet...

  Läs mer
 • Processinriktat arbetssätt

  Processinriktat arbetssätt är ett pedagogiskt stöd som ger metoder för mer utvecklande möten och att gå från ord till handling. Arbetssättet...

  Läs mer
 • Från idé till ansökan

  Från idé till ansökan, ett studiematerial som innehåller metoder och verktyg för projektutveckling. Att samlas kring ett projekt kan...

  Läs mer
 • Lyssna in och nå ut

  Lyssna in och nå ut är en handbok i kommunikation för föreningslivet. Vill föreningen få fler att ta ansvar i styrelsearbetet? Värva...

  Läs mer
 • Bättre arrangemang

  Arrangera det du vill är ett material som riktar sig till er som vill förverkliga en idé. Det kan vara en festival, ett event, en konferens...

  Läs mer
 • Ledarskap i vår tid

  Ledarskap i vår tid är ett utbildningsmaterial för ledare inom föreningslivet. Utgångspunkten för studierna är insikten om att dagens...

  Läs mer