Lättläst version saknas
Tillbaka

Bättre arrangemang

Arrangera det du vill är ett material som riktar sig till er som vill förverkliga en idé. Det kan vara en festival, ett event, en konferens eller liknande. 

Med Sveriges mest sålda arrangörsbok som utgångspunkt kan vi i SV handleda er så att ni kan planera och genomföra bättre och roligare upplevelser. Både för publiken och för er som arrangerar.

Materialet fungerar även för arrangörer som redan är igång och som vill komma vidare och utveckla sin verksamhet. Några av tumreglerna för bästa resultat är:

  • Bestäm ett tydligt mål.
  • Agera i riktning mot det ni vill.
  • Var uppmärksamma på den feedback ni får och utvärdera.
  • Om det ni gör inte fungerar, prova något annat.

Vi rekommenderar studiecirkelformen eftersom den med sin pedagogik och metod är ett närmast oslagbart sätt att lära sig nya saker. Materialet är uppbyggt utifrån fem träffar som var och en fokuserar på
olika delar av arrangörskapet.

Ta gärna kontakt med oss på SV om ni vill veta mer.