Tillbaka

Ledarskap i vår tid

Ledarskap i vår tid är ett utbildningsmaterial för ledare inom föreningslivet. Utgångspunkten för studierna är insikten om att dagens ledarskap kräver flexibilitet och ständig anpassning efter nya omständigheter. SV:s studiematerial lägger stor vikt vid hur en ledare bör tänka och agera för att kunna utveckla ett ledarskap i samklang med organisationen.

Materialet tar upp och beskriver olika ledarstilar. För att vara trygg i ledarrollen behövs en egen plattform att agera utifrån. Då är det lättare att uppbåda det tålamod som krävs för att t ex genomföra nödvändiga förändringar.
Ett annat viktigt område som berörs är konsten att kunna leda och driva processer samt gruppens utveckling och dynamik. Kommunikation är grunden för allt samspel mellan människor och grunden för allt ledarskap. 

Genom att bli medveten om de signaler vi sänder går det att träna upp kontrollen över de egna tankarna, känslorna och olika beteenden.
Att vara ledare är ett stort ansvar, men också spännande och givande. Ledarskap i vår tid ger en bra grund för ett visionärt och inspirerande ledarskap där vi vågar utmana oss själva och kan entusiasmera andra.

Ta gärna kontakt med oss på SV om ni vill veta mer.