Tillbaka

Lyssna in och nå ut

Lyssna in och nå ut är en handbok i kommunikation för föreningslivet. Vill föreningen få fler att ta ansvar i styrelsearbetet? Värva nya medlemmar? Få fler besökare till ett arrangemang? Då är det här en bra start.

Studiematerialet är uppdelat i fem olika avsnitt. Vart och ett tänkt att fungera som underlag för ett studiecirkeltillfälle.

  1. Om sändare, budskap och utvärdering.
  2. Om kommunikation på mottagarens villkor.
  3. Om hur ni i föreningen blir i takt med er samtid och värdet av ett starkt varumärke.
  4. Om hur ni hanterar media och sticker ut i kommunikationsbruset.
  5. Om hur ni kan jobba med kommunikation och tips om vad ni kan ha med i en kommunikationsplan.

Oavsett om ni vill driva en fråga gentemot föreningens medlemmar eller externa mottagare så är genomtänkt kommunikation en förutsättning för att lyckas.

Ta gärna kontakt med oss på SV om ni vill veta mer.