Tillbaka

Processinriktat arbetssätt

Processinriktat arbetssätt är ett pedagogiskt stöd som ger metoder för mer utvecklande möten och att gå från ord till handling. Arbetssättet innebär att ni låter ett beslut, en idé eller en verksamhet växa fram steg för steg. Ingen vet på förhand exakt vad resultatet blir. Metoden bygger på att ni har en aktiv arbetsgrupp som tar till sig det önskade målet genom att tillsammans ta ställning i olika frågor.

Fördelarna med att arbeta på det här sättet är att det skapar delaktighet, engagemang och förankring. Formen är demokratisk, skapar tydlighet och tar snabbt gruppen från idé till en konkret handlingsplan. Ni kan också ta hjälp av någon av våra duktiga processledare.

SV:s metod för förändringsarbete och utveckling i föreningar och organisationer innehåller kortfattat följande steg:

  1. Nulägesanalys
  2. Reflektioner kring föreningens/organisationens uppgifter i dag och i morgon
  3. Framgångsfaktorer
  4. Framtidsbilder – visioner
  5. Åtgärdslista och förbättringsplaner
  6. Handlingsplan för det framtida arbetet

Ta gärna kontakt med oss på SV om ni vill veta mer.