Framgångsrik förening

Vad kännetecknar en framgångsrik förening om tio år?

Utvecklingsarbete i en förening är alltid viktigt. Såväl omvärldskoll som framåtblick skapar mening åt det som görs i föreningen idag. Bjud in styrelsen i din förening tillsammans med andra ledare i föreningen och kanske några engagerade och intresserade medlemmar till ett samtal där ni resonerar om föreningens framtid. Det kan hjälpa att åtminstone några har gjort övningen DÅNUSEN tidigare, men det är inte nödvändigt.

Framgångsrik förening - första filmen

Framgångsrik förening - andra filmen

Framgångsrik förening - tredje filmen 

Framgångsrik förneing - fjärde filmen