Komfortzoner -

Personligt ledarskap

Den dag vi stannar upp och tycker att vi är klara med vår utveckling så avtar den och vi stagnerar. Att bli mer observant på hur du tänker, känner och agerar i olika situationer du ställs inför, är en bra start på den egna utvecklingen. I mötet med andra människor har vi möjlighet att spegla oss, våra värderingar och handlingar. Det är också där vi kan få feedback på hur vi lyckas. Ledarskap är en aktiv handling, inte en position. Den som ser misslyckanden som lärdomar har kommit en bra bit på väg.

Vi har alla olika komfortzoner av stabilitet, trygghet och förutsägbarhet som vi dras till. Ju mer tid vi tillbringar i våra komfortzoner desto mer avstannar vårt växande. Utveckling kräver utmaningar. Våga lämna komfortzonen och hitta nya vägar.

Den här övningen handlar om att titta på en annan ledare som man ser upp till och utifrån det komma på hur man kan utmana sin egen komfortzon.