Mötesfacilitering

Planering av ett möte

När du leder ett möte är det viktigt att planera upplägget och anpassa ledarskapet på ett sätt som gör att gruppen kan ta största möjliga ansvar och komma till sin rätt. En genomtänkt planering underlättar ofta, särskilt om den har utrymme för att gruppen samtidigt kan styra innehållet i mötet. Ett möte kan delas in i tre faser: planering, genomförande, efterarbete.

Denna övning syftar till att en eller några personer ska utvecklas i sin roll att facilitera ett möte och fokuserar på planeringen av mötet.