Värdeskapande ledarskap

Ett värdeskapande ledarskap handlar om att ledaren har organisationens värderingar klara för sig och kommunicerar dem för gruppen på ett tydligt sätt. Det är också bra om du som ledare kan ge exempel på hur dina värderingar överensstämmer med organisationens. Övningen syftar till att dels få förståelse för var organisationens värderingar kommuniceras och dels att få förståelse för hur de syns i ledarskapet och vad man själv som ledare kan göra.