Tillbaka

Driver ett samhällsengagemang eller påverkansarbete och vill fördjupa sig i en aktuell fråga eller specifik situation.

 

Vi vill åstadkomma…

…bättre förutsättningar för en specifik målgrupp att kunna ta sig an frågor som berör demokrati och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Med målet att…

…söka projektbidrag för att forma anpassade studiematerial och nytt upplägg av verksamhet anpassad till en specifik målgrupp.

Vår kompetens

SV har erfarenheten och möjligheten att skapa, söka och hantera projektmedel. Vi har kunskap i framtagande av studiematerial och anpassade metoder som vi gärna är med och skapar givande verksamhet kring.

Lyckat samarbete – från verkligheten

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Intresset är stort att jobba med delaktighet och funktionsnedsattas möjlighet av tillgänglighet. Deras tidigare ombudsman skrev en artikel kring valdeltagande hos målgruppen som är skrämmande låg och minskade vid varje val under 90-talet. SVs verksamhetsutvecklare inom målgruppen funktionsnedsatta, såg detta och sökte upp FUB för att diskutera en gemensam insatts och olika typer av verksamheter för att påverka detta.

Tillsammans formades idéer om studiecirkelar med ett anpassat studiematerial, utbildningar av cirkelledare och genomförande av valdiskussioner anpassat till målgruppen. En ny processmetod som ökar dialogen och delaktigheten hos deltagarna. Ett gemensamt projekt, där även Centrum för Lättläst blev samarbetspart, skapades kring detta. Medel söktes och beviljades ifrån Allmänna arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

FUB valde ut sju kommuner eller platser där de har stark lokal förankring och där SV lokalt var positiva till engagemang i projektet. Det viktiga arbetet med att rekrytera lämpliga cirkelledare ansvarade SV för i dialog med lokalt aktiva från FUB. Grupper sattes samman av nya kontakter och tidigare deltagare. Studiecirkeln planerades till ett antal träffar där deltagarna gavs inblick i olika aktuella teman som de kommer i kontakt med i deras vardag.

Med hjälp av ett nytt studiecirkelmaterial samt handledningsmaterial fick samarbetet mellan SV och FUB lokalt ny energi och något nytt att bygga på. På fler platser än vad projektet omfattade, skapades verksamhet i samarbete mellan SV och FUB med inspiration av detta. Arbetet har på många platser lokalt skräddarsytts efter deltagarnas behov eller vad praktiska möjligheter krävde. Där SV har ett stark etablerad kontakt med FUB-föreningen har detta samarbete både stärkt banden men också gett energi av att göra något nytt tillsammans