Lokal utveckling

Här kan du se flera filmer om lokal utveckling.

Titta på filmerna och fundera på frågorna som finns under filmerna.

Medverkande: Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, Linköpings Universitet.

Lokal utveckling

 • Lokal utveckling

  Frågor att fundera över och samtala med andra om: Hur ska en plats vara för att du ska vilja bo där? Hur ser ditt drömsamhälle ut? Vad betyder urbanisering för dig?

 • Lokal utveckling: var börjar man?

  Frågor att fundera över och samtala med andra om: Finns det en norm som säger att städer är bättre än landsbygd? Finns det en norm som säger att växande platser är bättre än krympande? Kan du frigöra dig från normer? Hur, i så fall? Berätta.

 • Lokal utveckling: så kan kommunerna tänka

  Frågor att fundera över och samtala med andra om: Se kommunen där du bor eller arbetar framför dig, fundera på vilka människor som bor i kommunen. Var bor dom? Hur gamla är dom? Hur många är dom? Hur ser in- och inflyttningen ut?

 • Lokal utveckling: Plan B lika viktig som plan A

  Frågor att fundera över: Titta tillbaka. Har det blivit fler eller färre människor i kommunen? Titta framåt. Tror du att ni blir fler eller färre? Om ni blir fler, vad ska kommunen satsa på? Om ni blir färre, vad ska kommunen satsa på? Är du stolt över arbetet i din kommun? Hur sprider du det?

 • När kommunen krymper

  Frågor att fundera över och samtala med andra om: Vad är viktigast för platsen du bor eller arbetar på? Hur kan du göra för att involvera fler människor i samtal om kommunens framtid? Om du ska skapa en vision för din kommun - hur skulle den visionen se ut för de kommande fem och tio åren?