Beteendevetenskap


Välkommen att anmäla ditt intresse för att gå digital utbildningen för att bli en bra kassör i din förening.

Ledare: Lennart Arvius

Kursen för kassörer ger en bra bild av arbetet som kassör i en förening.

Vi går igenom vad som menas med en förening, vilken roll kassören har i föreningen.
Vi belyser teckningsrätter, förhållande till banken, hur man hanterar kontanter.
Du får tips hur du ska tänka när du bokför. Hur en balans-och resultaträkning är uppbyggd.
Du får praktiskt kontera och bokföra ett antal transaktioner.

Vilken hjälp du kan få i ditt arbete belyser vi genom att tala om styrelsen, revisorer och banken.
Utrymme för diskussioner finns hela tiden-du kan ställa frågor som rör din roll som kassör.