Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem, Hållbar utveckling

Välkommen till en praktisk studiecirkel.

Tillsammans med föreningen Jämt-Lin får du lära dig om rötning av lin.
Vi ses digitalt för en första träff och lär oss mer om processen av att röta lin.
När vädret tillåter kommer vi, var och en för sig eller gemensamt, lägga ut lin på rötning.
Vi håller kontakten under rötningsprocessen och stämmer av med varandra hur det går.
Erfarna medlemmar ur Jämt-Lin kommer bjudas in för att ge stöd och råd.
I denna cirkel lär deltagarna av varandra.

Anmäl dig här på hemsidan eller ring 063-123 400. Du kan också ringa till föreningens sekreterare Linda för frågor, 070 312 85 99.

Utöver att odla lin så kan vi, om gruppen vill, även prova att röta lin och linberedning (såsom bråka, skäkta och häckla). Vill vi genomföra linberedning kan extra kostnader för material tillkomma. Det pratar vi dock om under sommaren.


Övrigt
Du blir medlem i föreningen Jämt-Lin och kommer få ta en del av skörden med dig hem (om du vill). Du blir inbjuden till föreningens medlemsträffar och du får en påse linfrön som du kan odla hemma.


Studiecirkeln sker i samarbete med Jämt-Lin och muséet Jamtli.