2024-03-04

#studieförbundensamlarsverige

Du kanske undrar vad vi menar när vi säger att "Studieförbunden samlar Sverige." Låt oss vara tydliga: Det handlar om att förena kunskap och gemenskap över hela landet, inklusive landsbygderna där folkbildningen behövs som mest.

Just nu står vi inför ett hot som påverkar oss alla.

Regeringen planerar att dra ned statsanslagen till studieförbunden med hela 500 miljoner kronor.


Det motsvarar en tredjedel av vårt stöd.

Det är det största nedskärningen någonsin, och det skulle innebära färre möjligheter för dig och andra att lära, utforska, och växa - särskilt i de delar av landet där tillgången till utbildning och kultur är begränsad.

För oss handlar det om mer än bara kurser och cirklar. Det handlar om att stötta människor i deras strävan efter kunskap, gemenskap, och självutveckling. Det handlar om att hjälpa de äldre, de långt ifrån arbetsmarknaden, och de med funktionsnedsättningar att delta i samhället - oavsett var de bor.

Vi är alla studieförbund, och vi gör detta tillsammans. Vi kämpar tillsammans för att bevara folkbildningen. Tillsammans är vi starka, och tillsammans kan vi stoppa nedskärningarna.


Vill du ge ditt stöd? Skriv på denna namninsamling:

https://www.mittskifte.org/petitions/studieforbunden-samlar-sverige-stoppa-nedskarningarna


Så, vad menar vi med att studieförbunden samlar Sverige?

Vi menar att vi är hjärtat av kunskap och gemenskap, och vi behöver ditt stöd för att fortsätta samlas, lära och växa - inte minst i de delar av landet där folkbildningen behövs som mest.

Läs mer om studieförbundens gemensamma kampanj:

https://studieforbunden.se/samlarsverige/