2024-03-13

De drabbas när studieförbunden skär ner

I september 2023 aviserade regeringen en neddragning av studieförbundens statsbidrag med en tredjedel. Nedskärningen får stora konsekvenser för studieförbundens möjlighet att bedriva folkbildning i hela landet.

I den här rapporten presenterar Studieförbunden exempel från media under perioden 20 september 2023–15 mars 2024, som visar de tidiga konsekvenserna av nedskärningen av statsbidraget till studieförbund.


Ta del av rapporten här