Folkbildning för en hållbar framtid

Vi på studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands Län vill tillsammans med dig och resten av länet skapa möjligheter att lära sig mer om, och också aktivt agera, i det omställningsarbete som vi i Jämtland behöver göra för vår gemensamma hållbara framtid!

Ett hållbart samhälle är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Medborgarnas delaktighet, möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och att ta ansvar för den utvecklingen är grundläggande.

För oss som folkbildare hänger demokrati och hållbarhet ihop! Det är också viktigt att en hållbar utvekling ger rättvisa förutsättningar för medborgarna att bo och verka i landet.

Bildning och folkbildning ger inte svaren på alla utmaningar men ger människor verktyg för att gå vidare.