Existentiell hälsa

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Samtalsgrupp senior - för dig som önskar mer inspiration i vardagen

När livet inte blir som man tänkt sig känns det oftast bättre när vi kan samtala med andra som vet vad vi menar och har liknande erfarenheter som man själv.


Värdefulla kommentarer som ”jag förstår, så kan jag också känna ibland” eller ”jag vet precis vad du menar” leder till samförstånd och gemenskap. Upplevelsen av att det är inte bara är jag som är drabbad bidrar till att må bättre i situationen.


I ”samtalsgrupp senior” fokuserar vi på att upptäcka möjligheter och rikta uppmärksamheten mot framtiden. Samtalen har en tydlig struktur och har ett nytt tema vid varje sammankomst. Genom det finner du inspiration i vardagen.


Samtalsgrupp senior är inte en terapigrupp men har en terapeutisk effekt. Din gruppledare är väl bekant med kursens ämnen och van vid att leda samtal. Om du önskar kan samtalsledaren ge tips på vart du kan vända dig för att komma vidare på din livsväg.


Antal gånger: 5 tillfällen, varje tillfälle är ca 1,5 timme.


Att delta i en grupp är kostnadsfritt. Du som deltagare förbinder dig dock så gott det är möjligt, att delta vid alla 5 tillfällen.


Välkommen!

Vill du veta mer om existentiell hälsa?

Kontakta eva.timén@rjl.se 0768-06 41 88, Folkhälsoutvecklare.