Existentiell hälsa

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv.
God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

 

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation - människor som önskar mer inspiration i vardagen.

Samtalsgrupp senior är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Region Jönköpings län.

I samtalsgrupperna fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och vi samtalar om livet. Samtalen handlar om vår existentiella hälsa och utgår från samtalskorten "Livsmod, livsglädje och livsmening - När livet utmanar".

I samtalet undersöker deltagarna, utifrån temat, hur de kan hitta inspiration i vardagslivet.

Antal gånger: 5 tillfällen, varje tillfälle är ca 1,5 timme.

Att delta i en grupp är kostnadsfritt. Du som deltagare förbinder dig dock så gott det är möjligt, att delta vid alla 5 tillfällen.

Välkommen!

Klicka HÄR för att komma till anmälningssidan. 

Vill du veta mer om existentiell hälsa? 
Kontakta eva.timén@rjl.se 0768-06 41 88, Folkhälsoutvecklare. 
Läs mer 

Se vårt övriga kursubtud i länet inom existentiell hälsa.