Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa.

Rätt till kunskap

Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF behöver också få information och kunskap om olika risker som finns i samhället. Utifrån varje deltagares förutsättningar erbjuder vi kurser i säkerhet med fokus på olika teman för varje kurstillfälle. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. 

Min Säkerhet startade våren 2018. Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi kunnat ta fram ett unikt kursmaterial med tillhörande app, utbilda kursledare och göra det möjligt för cirka 900 personer att ta del av kurserna. Totalt kommer det att genomföras 233 kurser i Min Säkerhet under åren 2018–2020. 

Kursmaterial

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings Län är projektägare och ansvarar för kurserna och materialet.

Kursmaterialet tas fram i samarbete med:
- Höglandets Räddningstjänstförbund
- Polisen
- MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
- Brottsofferjouren
- Kvinnojouren
- SOS Alarm
- Missing People
- PTS (Post och telestyrelsen)
- MTM (Myndigheten för tillgänglig media)

De är med och granskar och godkänner materialet. Det är ett levande kursmaterial som kontinuerligt uppdateras för att ständigt vara aktuellt. Därmed får deltagarna alltid den senaste informationen inom varje säkerhetstema.

Säkerhetsapp

Förutom kursmaterial i tryckt form finns det en tillhörande säkerhetsapp som är speciellt framtagen för Min Säkerhet som vi under kurstillfällena återkopplar till. Appen är en hjälp för deltagarna som använder mobil i vardagen. Via appen kan de se hur man kan förebygga risker, vart man kan vända sig och hur man agerar om en kris uppstår. Appen är anpassad för målgruppen och lätt att navigera i. Även efter avslutad kurs har deltagarna tillgång till appen och kan använda den. Den finns att ladda ner från App Store och Google Play och är kostnadsfri.

Utbildade kursledare 

För att hålla i kurserna för Min Säkerhet krävs det att ledarna går en utbildning via SV. Det är en tre veckor lång utbildning där ledarna bland annat blir godkända HLR-instruktörer från HLR-rådet. De får grundläggande brandkunskaper från Höglandets Räddningstjänstförbund och praktisk utbildning hur man släcker eld med brandfilt och handbrandsläckare. Detta för att säkerställa att kvalitén på kurserna hålls. Våra kursledare är lyhörda och anpassar utbildningen efter deltagarnas förmåga. Alla kan inte lära sig allt, men alla kan lära sig något.

Kurstillfällen i studiecirkelform

Utbildningen är uppdelade på 11 tillfällen. Varje kurstillfälle har ett tema och är 4 studietimmar. Kurstillfällena anpassas efter deltagarna och sker i studiecirkelform med 4-5 personer. Under kursen varvas information från kursledaren med diskussioner, filmer, spel, kunskapsfrågor och praktiska övningar. Det finns även tid för fika och under sista kurstillfället får deltagarna utvärdera Min Säkerhet. Med hjälp av deltagarna kan Min Säkerhet ständigt förbättras och utvecklas.

Våra säkerhetsteman under kurserna i Min Säkerhet är:
- Säkerhet hemma och på jobbet
- Brandsäkerhet - Del 1
- Säkerhet i stadsmiljö och stadstrafik
- Säkerhet vid skogar och sjöar
- Personlig säkerhet - Så undviker jag att bli lurad
- Ekonomisk trygghet och säkerhet på internet
- Samhällskriser och extrema väder
- L-ABCDE - Omhändertagande av akut sjuk eller skadad person
- Hjärt-lungräddning (HLR)
- Brandsäkerhet - Del 2

Läs mer om varje säkerhetstema, vad det innehåller samt vad syftet är.

Våra säkerhetsteman

Vi finns i många kommuner 

Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i SverigeSedan starten 2018 kommer Min Säkerhet nå cirka 900 personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF. Vårt mål är att hålla säkerhetsutbildningar i Sverige även efter hösten 2020 med hjälp av nya samarbeten.

Se om din kommun är med

Vem får gå Min Säkerhet? 

Vi anpassar kurserna efter deltagarnas förmåga. Vi riktar oss först och främst till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF. Under åren har vi fått möjlighet att testa Min Säkerhet i olika åldersgrupper och anser att den lämpar sig bäst från 16 år och uppåt. Vi samarbetar med gymnasiesärskolor, daglig verksamhet som drivs kommunalt eller privat samt företag. Kurserna sker under dagtid på vardagar. En gång i veckan ses deltagarna under 11 tillfällen i sin studiecirkel. Alla har rätt till ett livslångt lärande.

För att anmäla intresse till utbildningen kontaktar ni oss. 

Kontakta oss

Kurser under corona

Vi genomför fysiska träffar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi informerar våra kursledare och deltagare i pågående och kommande kurser hur verksamheten fortlöper. Vi städar våra lokaler kontinuerligt, tillhandahåller tvål och handsprit samt uppmanar till att hålla avstånd. Vi uppmanar deltagare som känner sig sjuka med symptom som snuva, hosta eller feber att avstå från att fysiskt delta i vår verksamhet.

Möjlighet till utbildning

Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har vi kunnat starta Min Säkerhet och utveckla det till där vi är idag. För tredje året i rad utbildar vi deltagare och får möjlighet att sprida kunskap om säkerhet.

Aktuellt i projektet Min Säkerhet

 • När testade du din brandvarnare sist? Brandsäkerhet tematräff 2

  Just nu pågår 106 utbildningar i Min Säkerhet runt om i landet. Veckans tema är brandsäkerhet. Här...

  Läs mer
 • Tematräff 1 - Säkerhet i hemmet och på jobbet

  Under vecka 38 startar höstens utbildningar i Min Säkerhet runt om i landet. Utbildningen är uppdelade på...

  Läs mer
 • 13 certifierade kursledare

  Efter 3 intensiva utbildningsdagar har vi 13 certifierade kursledare i Min Säkerhet. Ett härligt gäng som är redo...

  Läs mer
 • Se alla nyheter

Ladda ner information