Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa.

Rätt till kunskap

Alla har rätt till ett livslångt lärande. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF behöver få information och kunskap om olika risker som finns i samhället. Utifrån varje deltagares förutsättning erbjuder vi kurser i säkerhet med fokus på olika säkerhetsteman vid varje kurstillfälle. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna sig delaktiga i samhället och tryggare i sin vardag. Utbildningen bidrar till en ökad säkerhet både för deltagare och andra i deras omgivning.

Kurstillfällen i studiecirkelform

Utbildningen är uppdelad på 11 kurstillfällen. Varje tillfälle har ett tema och är 4 studietimmar (3 klocktimmar) långt. Kurstillfällena anpassas efter deltagarna och sker i studiecirkelform i mindre grupper med cirka 4-6 personer. Under kursen varvas information från kursledaren med diskussioner, filmer, spel, kunskapsfrågor och praktiska övningar. Det finns tid för fika och under sista kurstillfället får deltagarna utvärdera kursen. Med hjälp av deltagarna kan Min Säkerhet ständigt förbättras och utvecklas.

Teman i Min Säkerhet:
- Säkerhet i hemmet och på jobbet
- Brandsäkerhet del 1
- Säkerhet i stadsmiljö och trafik
- Säkerhet i skogar och vid sjöar
- Personlig säkerhet - Så undviker jag att bli lurad
- Ekonomisk trygghet
- Samhällskriser och extrema väder
- L-ABCDE - akut sjuk eller skadad person
- HLR
- Brandsäkerhet del 2

Läs mer om varje säkerhetstema, vad det innehåller samt vad syftet är.

Våra säkerhetsteman

Vem kan gå Min Säkerhet? 

Vi anpassar kurserna efter deltagarnas förmåga. Vi riktar oss först och främst till personer med lindrig till måttlig IF och/eller NPF. Vi haft testat Min Säkerhet i olika åldersgrupper. Med den erfarenheten anser vi att den lämpar sig bäst från 16 år och uppåt. Kurserna genoförs i samarbete med daglig verksamhet som drivs kommunalt eller privat. Vi vänder oss även till företag med lönebidragsanställningar inom målgruppen och gymnasiesärskolor. Kurserna ska genomföras under dagtid på vardagar. Deltagarna träffas vid 11 tillfällen, 1 gång i veckan i sin studiecirkel. Alla har rätt till ett livslångt lärande.

Är du eller någon du känner intresserad av att gå Min Säkerhet, kontakta din lokala SV avdelning.

Intresseanmälan

Min Säkerhet i Sverige

Min Säkerhet har genomfört säkerhetsutbildningar sedan 2018 och det finns certifierade kursledare runt om i Sverige. Under 2020 pågick totalt 135 kurser i 40 kommuner och 667 deltagare fick möjlighet att få den senaste informationen kring säkerhet. Vårt mål är att alla med IF och/eller NPF ska få möjlighet att genomföra utbildningen. 

Certifierade kursledare 

För att bli certifierad kursledare i Min Säkerhet krävs en cirkelledarutbildning. Ledarna utbildas av SV i studiematerial, pedagogik och metod. De får följande utbildningar av Höglandets Räddningstjänstförbund: L-ABCDE/första hjälpen, brandutbildning, Vuxen HLR och HLR-instruktörsutbildning. Den gemensamma utbildningsinsatsen säkerställer kunskapsnivå och kurskvalité. Kursledarna är lyhörda och anpassar utbildningen efter deltagarnas förmåga. 

Följande två tillfällen är planerade för nya kursledare:

 • Digital utbildning Min Säkerhet

18/11 kl. 8.30-11.30 eller 13.00-16.00 Utbildning i studiematerial, metod och upplägg.

Utbildare: Madeleine Svärd, SV

 • Nässjö Studieförbundet Vuxenskolan, Bäckgatan 4B

23/11 kl. 8.00-17.00 L-ABCDE/första hjälpen och brandutbildning.

24/11 kl. 8.00-17.00 Vuxen-HLR och HLR-instruktörsubildning.

Utbildare: Höglandets Räddningstjänstförbund

Eller

 • Digital utbildning Min Säkerhet

24/1 kl. 8.30-11.30 eller 13.00-16.00 Utbildning i studiematerial, metod och upplägg.

Utbildare: Madeleine Svärd, SV

 • Nässjö Studieförbundet Vuxenskolan, Bäckgatan 4B

26/1 kl. 8.00-17.00 L-ABCDE/första hjälpen och brandutbildning.

27/1 kl. 8.00-17.00 Vuxen-HLR och HLR-instruktörsubildning.

Utbildare: Höglandets Räddningstjänstförbund

Kursmaterial

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län ansvarar för studiematerialet och utbildning av nya kursledare.

Kursmaterialet har tagits fram i samarbete med:
- Höglandets Räddningstjänstförbund
- Polisen
- MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
- Brottsofferjouren
- Kvinnojouren
- SOS Alarm
- Missing People
- PTS (Post och telestyrelsen)
- MTM (Myndigheten för tillgänglig media)

Det är ett levande kursmaterial som kontinuerligt uppdateras och granskas för att ständigt vara aktuellt. På så vis får deltagarna alltid den senaste informationen kring varje säkerhetstema.

Kurser enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

SV genomför fysiska träffar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. SV uppmanar deltagare och kursledare med symptom som snuva, hosta eller feber att avstå från att fysiskt delta i vår verksamhet.

Av flera anledningarna har Min Säkerhet valt att inte starta digitala utbildningar, läs mer om det här.

Varför har Min Säkerhet inte digitala kurser?

Varför Min Säkerhet?

Tanken och fröet till Min Säkerhet uppstod för många år sedan. Då upptäckte vi att målgruppen ofta saknar kunskap gällade sin egen och andras säkerhet. Vi såg behovet av att skapa ett samlat och anpassat studiematerial. För att kunna genomföra detta gjorde SV i Jönköpings län en projetkansökan till arvsfonden. Den beviljades och projektet pågick under 2018 till våren 2021.

Genom säkerhetsutbildningen får målgruppen ny och viktig kunskap som bidrar till deras egen och andras säkerhet och trygghet. Att veta vad man ska göra i akuta situationer och i olika samhällskriser ger ökad delaktighet. Kunskapen kring säkerhet ökar självförtroendet och insikten, man kan fatta egna bra och kloka beslut. Man behöver inte alltid förlita sig på andra. En samhällskris som Corona tydliggjorde att det finns ett stort utanförskap. Det finns idag stora svårigheter för målgruppen att få till sig relevant och viktig information. 

Hur hittar man information?

Hur vet man vilken inforamtion man kan lita på?

Vem kontaktar man i ett utsatt läge?

Hur och när ska man larma 112?

Det är viktigt att få verktyg och rätt utbildning för att få kunskap och hitta svar på dessa frågor. Självklart ska man få hjälp när det behövs men man kan klara mycket själv om man får rätt förutsättningar. Målgruppen är särskilt utsatt då det är lätt att bli lurad och när utvecklingen i samhället sker så snabbt.

Vi vill genom Min Säkerhet bidra till att skapa egenmakt och känslan av att räkans med. Det är viktigt att utbildningen sker dagtid. Alla har rätt till ett livslångt lärande. Därför behöver vi skapa rätt förutsättningar så målgruppen ges chans att utvecklas och få ny kunskap. 

Aktuellt i projektet Min Säkerhet

 • icon

  Mer än säkerhet när du går kurs!

  Kanske du har sett den, reklamfilmen om Min Säkerhet. Vi vill visa att utbildningen Min Säkerhet ger så mycket mer...

  Läs mer
 • icon

  Var säker i vinter

  Vintern är en härlig årstid. Men den kan också innebära risk med halka, kyla och tunn is. Är man bara...

  Läs mer
 • icon

  Varför har Min Säkerhet inte digitala kurser?

  Min Säkerhet är en utbildning där deltagarna träffas i studiecirkelform. Under 2020 pågick 135 kurser runt...

  Läs mer
 • Se alla nyheter

Ladda ner information

 • icon

  Affisch - HLR

  Affisch för utskrift - hur man gör HLR

  Ladda ner
 • icon

  Affisch - Vid brand

  Affisch för utskrift - hur man ska agera vid brand

  Ladda ner
 • icon

  Affisch - Trivas på jobbet

  Affisch för utskrift - förhållningsregler för att trivas bättre på jobbet

  Ladda ner
 • icon

  Min Säkerhet stor folder 8s

  Min Säkerhet stor folder

  Ladda ner
 • Ladda ner information