Min Säkerhet

Min Säkerhet startade som ett 3-årigt arvsfondsprojekt som genomfördes 2019-2021.

Säkerhetsutbildningar

Projektets stora mål var att genomföra säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Utbildningen är speciellt anpassad för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. 


Utbildningen Min Säkerhet finns fortfarande kvar och är uppdelad på 11 tillfällen. Idag finns det ingen finansiering från arvsfonden, så vi får hitta nya sätt för att kunna genomföra utbildningarna. Kurstillfällena sker i studiecirkelform i mindre grupper. Under kursen varvas intressant information med diskussioner, filmer, spel, kunskapsfrågor och praktiska övningar. Under första och sista kurstillfället får deltagarna möjlighet att utvärdera Min Säkerhet. Deltagarnas tankar och reflektioner gör att Min Säkerhet ständigt kan förbättras och studiematerialet utvecklas i takt med att samhället förändras. 

Säkerhetsteman i Min Säkerhet

 1. Säkerhet i hemmet och på jobbet
 2. Brandsäkerhet del 1
 3. Säkerhet i stadsmiljö och stadstrafik
 4. Säkerhet i skogar och vid sjöar
 5. Personlig säkerhet - Så undviker jag att bli lurad
 6. Ekonomisk trygghet
 7. Samhällskriser och extrema väder
 8. L-ABCDE - Akut sjuk eller skadad person
 9. HLR
 10. Brandsäkerhet del 2 


Unikt studiematerial

Ett unikt kursmaterial finns och är anpassat för målgruppen. Det består av en studiehandledning och ett deltagarmaterial. Kursmaterial uppdateras för att ständigt vara aktuellt. Därmed får deltagarna alltid den senaste informationen inom varje säkerhetstema. 

Utbildade kursledare

 För att få hålla kurser i Min Säkerhet krävs det att ledaren har gått en CL-utbildning i Min säkerhet som studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län håller. Kursledarna utbildas i studiematerialet Min Säkerhet som är framtaget tillsammans med Höglandets Räddningstjänstförbund. 

Föranmälan krävs och det är begränsat antal platser. Kontakta oss så berättar vi mer.

Citat från deltagare

”Efter förra tillfället så sa jag till min hyresvärd om att sätta upp en brandvarnare i vårt trapphus, så nu har han fixat det”.


”Ibland blir jag lite arg när jag går den här kursen. Inte för att vi lär oss dåliga saker, tvärtom. Jag blir arg för att jag inte fått lära mig alla dessa viktiga saker tidigare i mitt liv”.


”Jag tycker det är jättebra att man får gå utbildningen under dagtid, på arbetstid. Det är viktigt, man slipper ta sig någonstans på kvällstid. Mindre risk att bli utsatt för brott. Och så är det bra att prata med arbetskamraterna också.”

Fakta om Min Säkerhet

 • Min Säkerhet skapar en ökad trygghet, självständighet och egenmakt hos deltagarna. 
 • Min Säkerhet bidrar till ett säkrare samhälle. 
 • Min Säkerhet drivs av SV Jönköpings län och sprids över Sverige. 
 • Min Säkerhet leds av utbildade kursledare som anpassar utbildningen efter deltagarnas förmågor. 

Riksdagsseminarium 2019

Den 13 mars 2019 blev vi inbjunda till Stockholm för att berätta om Arvsfondsprojektet Min Säkerhet på ett riksdagsseminarium om: "Trygghet i krissituationer för personer med Downs syndrom och andra med intellektuell funktionsnedsättning".


Förutom projektledarna Madeleine Svärd och Camilla Karlsson var även Peter Josefsson, en tidigare deltager i kursen inbjuden. Han berättade bland annat om vad han lärt sig på kursen Min Säkerhet. 

Har du frågor kring Min Säkerhet, kontakta oss så berättar vi mer!