Högläsning

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal. Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och vi värnar särskilt de som har demens. Vi kommer till boenden i Jönköpings län med en engagerad högläsare som har med sig bra och lättlästa böcker. Du som högläsare får utbildning, gemenskap med andra högläsare och framförallt en värdefull och mycket uppskattad uppgift.

Bli högläsare – du behövs!

Vi söker dig som vill läsa högt för personer som bor på äldreboenden.


Du väljer själv om du vill läsa på egen hand eller vill vara med in en liten grupp som läser ihop. Kanske har du en vän som du vill läsa tillsammans med?


Högläsning är ett mycket uppskattat inslag inom äldreomsorgen.


Tillsammans bildar ni högläsare ett nätverk som får enklare utbildning av SV. Vi ordnar också inspirationsträffar och samarbetar med biblioteken som bidrar med sina bästa boktips.


Som högläsare får du följa med till Bokmässan i Göteborg som arrangeras varje år.

Kontakta oss för mer information!