Shared reading läsledarutbildningar

Välkommen till att leda högläsning i grupp. I den här metoden leder du läsning och samtal på ett lugnt och vänligt sätt. Deltagarna är både vana och ovana läsare. Alla är välkomna!

Vi förespråkar att du provar på att vara deltagare i metoden, då upplevelsen och effekterna av metoden är viktiga för ditt framtida läsledarskap. Skulle du vara osäker på om du vill bli läsledare, så är det ett utmärkt sätt att först vara deltagare i en Shared Reading-grupp.

Läsledarutbildningen ger dig en bred inblick i hur metoden fungerar, vilka verktyg som används, men främst en gedigen praktisk erfarenhet av Shared Reading. I utbildningen får du vår Handbok, där metoden tydligt beskrivs och där du får tips om hur du leder gruppen. Du får även vår Textsamling, med tips på noveller och dikter. Vi genomför kontinuerligt både fysiska och digitala läsledarutbildningar. När utbildningen är fysisk är den uppdelad på tre dagar. När utbildningen är digital är den uppdelad i sex moduler. Kostnad för utbildningen beräknas utifrån förutsättningar.

Efter godkänd läsledarutbildning får du ett diplom som visar att du är en certifierad läsledare i metoden.