2024-05-27

"Det pumpar idéer i huvudet på mig"

Som pensionerad distriktssköterska har nu Siv Blom, Eksjö, senaste åren haft studiecirklar i bland annat i telefonkurser för äldre, ”Försök inte lura mig” och nu senast när hon varit ledare för gruppen 65+ i trafiken.

-Jag har alltid tyckt det är roligt att arbeta med grupper, det är fint när olika människor möts och att sedan uppleva hur gruppen formar sig. Att våga prata med någon annan som man annars aldrig har umgåtts med är väldigt roligt att se, säger Siv.

Ett gemensamt tema på flera av cirklarna är äldre och deras säkerhet i samhället. Varför det är just dessa ämnen som senast präglat innehållet menar Siv beror på flera anledningar: 

-Bedrägerier mot äldre har ökat dramatiskt! Hur kan man skydda sig? Ökad kunskap bidrar till ökad trygghet. Det kan gälla bedrägerier rent generellt, både i hemmet, på stan och på nätet, som man behöver prata om med andra. 

Många har mobiltelefoner men har dålig kunskap om hur den fungerar och vilka möjligheter som också finns. 

-Jag ser att väldigt många är i behov av att utvecklas vad gäller de tekniska delarna. Ökad kunskap gör mobilanvändningen roligare. En del är väldigt anti med allt som har med det tekniska att göra, Bank-ID exempelvis. Kunskap kan förändra! 


Ger trygghet


Tillsammans diskuterar deltagarna och tar upp egna exempel från deras vardag, något som ofta ger mervärde och insikter hos andra i samma grupp.

-Frågor och diskussion gör att folk blir mer trygga. Det är många som får konstiga samtal hem och det är otroligt lätt att hamna i en bedrägerifälla, vem som helst kan trilla dit. Målsättningen med cirklarna är att träffas kring ett ämne och att tillsammans öka vår kunskap och omdöme.

För egen del är det ständigt nya tankar och planer på nya ämnen att diskutera med olika grupper. Siv försöker nu närmast nå folk som inte bor i en stad, utan som befinner sig i bygderna runt omkring. 

-Det är aldrig för sent att lära sig nya saker. En del upplever mig kanske jobbig när jag har för mycket energi, men det bara pumpar idéer i huvudet på mig. Det är den jag är och jag försöker ge så mycket som möjligt.